Studii, prelegeri și note de curs de istoria filosofiei moderne