Argonaut

    Editura ARGONAUT s-a înfiinţat în anul 1994 și este profilată pe carte ştiinţifică, carte didactică-universitară; în acelaşi timp promovează cartea de literatură de bună calitate pentru toate vârstele. Aceasta a obţinut prima acreditare a Consiliului Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică din Învăţământul Superior în anul 2002, fiind recomandată Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor şi Diplomelor Universitare pentru ca lucrările publicate să fie luate în considerare în procesul de promovare în cariera universitară. De-a lungul timpului a publicat lucrări sub egida Academiei Române.

    Totodată, ea a publicat lucrări de înaltă ţinută ştiinţifică, distinse cu numeroase premii ale Academiei Române sau ale unor asociaţii culturale, ştiinţifice sau profesionale. Pe lângă acestea, editura ARGONAUT editează sau sprijină apariţia unor reviste ştiinţifice cu recunoaştere internă sau internaţională.