Argonaut

RO:  Editura ARGONAUT s-a înfiinţat în anul 1994 și este profilată pe carte ştiinţifică, carte didactică-universitară; în acelaşi timp promovează cartea de literatură de bună calitate pentru toate vârstele. Aceasta a obţinut prima acreditare a Consiliului Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică din Învăţământul Superior în anul 2002, fiind recomandată Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor şi Diplomelor Universitare pentru ca lucrările publicate să fie luate în considerare în procesul de promovare în cariera universitară. De-a lungul timpului a publicat lucrări sub egida Academiei Române.

Totodată, ea a publicat lucrări de înaltă ţinută ştiinţifică, distinse cu numeroase premii ale Academiei Române sau ale unor asociaţii culturale, ştiinţifice sau profesionale. Pe lângă acestea, editura ARGONAUT editează sau sprijină apariţia unor reviste ştiinţifice cu recunoaştere internă sau internaţională.

ENG: ARGONAUT Publishing House was founded in 1994 and is profiled on scientific books, didactic-university book; At the same time, it promotes good quality literature books for all ages. It obtained the first accreditation of the National Council for Scientific Research in Higher Education in 2002, being recommended to the National Council for Attestation of University Degrees and Diplomas for the published works to be taken into account in the promotion process in the university career. Over time, it published works under the auspices of the Romanian Academy. At the same time, Argonaut Publishing published works of high scientific standing, awarded with numerous prizes of the Romanian Academy or of some cultural, scientific or professional associations. In addition, ARGONAUT Publishing House publishes and supports the publication of scientific journals with national or international recognition.