Pentru autori

Procesul de evaluare științifică (peer-review) a cărților propuse spre publicare la Editura Argonaut

Obiectivul principal al Editurii Argonaut este acela de publica și promova lucrări științifice din domeniul științelor sociale și umaniste, științelor exacte, alături de lucrări de beletristică de bună calitate.

Procesul de evaluare (peer-review) al proiectelor editoriale propuse spre publicare se desfășoară în trei etape:

 1. Eevaluare editorială și etică;
 2. Evaluare științifică (peer-review);
 3. Revizuirea traducerilor.

1. Evaluarea editorială și etică

Evaluarea editorială și etică reprezintă prima fază a procesului de peer-review, manuscrisele fiind evaluate de colectivul redacției, compus din responsabilul de procesul de peer-review, redactor și tehnoredactor. În cadrul acestei prime evaluări se analizează dacă lucrarea este în concordanță cu domeniile și seriile editurii și dacă respectă cerințele tehnice și cele etice (o evaluare generală privind sistemul de citare și aspectul originalității, evaluarea specifică este realizată de către referenți).

2. Evaluarea științifică (peer-review)

În urma evaluării editoriale, manuscrisul este acceptat sau respins; dacă îndeplinește însă condițiile editoriale și de etică, urmează să fie transmis referenților Editurii Argonaut în funcție de domeniul de specialitate. Manuscrisul este anonimizat și transmis către trei referenți, care vor analiza în mod independent lucrarea propusă spre publicare, ținând însă seama de:

 • calitatea cercetării;
 • relevanța pentru domeniul de cercetare vizat;
 • originalitatea, metodologia și noutatea pentru domeniul de cercetare;
 • calitatea bibliografiei, a citării și a redactării.

În funcție de complexitatea manuscrisului, referenții transmit editorului în timpul util (maxim 35 de zile), referatul de evaluare cu propunerile:

 • acceptarea și recomandarea de publicare a lucrării;
 • acceptarea cu revizuiri (în cazul acesta referenții transmit editorului observațiile lor, care la rândul său le va transmite autorului/autorilor, fără a comunica însă numele referenților);
 • respingerea manuscrisului.

Există posibilitatea ca autorul să propună ei referenții de specialitate în momentul propunerii lucrării spre publicare, sub condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

 • grad didactic/cercetare minim conferențiar/C.S. II;
 • minim un referent din Consorțiul Universitaria sau Academia Română.

3. Revizuirea traducerilor

Revizuirea traducerilor constă în evaluarea calității traducerii în limba română sau din limba română într-o altă limbă străină realizată de un specialist recomandat de editură sau autorul trebuie să facă dovada asumării de către un specialist în ceea ce privește traducerea.