Referenţi

Numele şi prenumele Afiliere institutionala Titlul didactic/ştiinţific
Ioan Cârja
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
Conf. univ. dr.
Astrid Cambose
Academia Română, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iași
AACS. dr.
Alina Branda
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
Conf. univ. dr.
Maria Aldea
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
Lect. univ. dr.

Pages